Tilbage til Bien – tryk her

Bien

Honningbi

Honningbier (Apis mellifera) er sociale insekter, der lever i familier med en kompliceret og effektiv social struktur.

Dette mageløse lille insekt er i stand til at frembringe følgende:

Honning.

Gift.

Pollen.

Propolis.

Voks.

Gelé royale.

Der er tre forskellige bier i et bistade: Een dronning,  mange tusinde hunbier, “arbejdere”, og nogle hundrede hanbier, “droner”,

Dronning

ombinochbiodling3_drottning

I en bifamilie findes normalt kun en enkelt dronning.

Dronningen kan blive  helt op til 5 år gammel. Derved overlever hun langt sine børn, som som bliver  2- 3 måneder gamle.

Dronningelarver opfostres i specielle store, lodrette celler i bistadet, dronningeceller.

Det spændende er at en dronning og en arbejderbi er født ens! Begge kommer fra befrugtede æg. Det er føden, Gelée Royale, der bestemmer, at en bestemt larve udvikler sig til en dronning.

En dronning parrer sig når den er få dage gammel med 6 til 24 droner. Derefter parrer den sig aldrig mere.

I højsæsonen lægger dronningen op til 3000 æg i døgnet. Æggenes vægt overstiger dermed dronningens!

Her er dronningens parringsflugt – selvfølgelig optaget med en drone…

http://www.theguardian.com/environment/video/2013/sep/06/queen-bee-wedding-flight-video

I 2012, hvor jeg var helt grøn i biavlens ædle kunst, havde jeg følgende spændende oplevelse:

En dronnings ankomst!

Jeg lugede tæt ved bistadet og opdagede pludselig en meget voldsom aktivitet omkring bistadet.

“Røveri!”, tænkte jeg og skyndte mig at lukke flyvespalten.

Det dæmpede aktiviteten lidt, og kort efter kiggede jeg igen på flyvesprækken. Der var stadig god aktivitet, og der var især een, som var meget ivrig. Det var en bi, som var en anelse større end de andre, og ved nærmere eftersyn så jeg at havde den en lang og smækker bagkrop.

Jeg åbnede skyndsomt flyvesprækken og hurtigere end jeg kan sige “Prinsessen på Ærten”, forsvandt min nye Dronning ind i sit rige.

Der gik få øjeblikke, så var der ro! Jeg havde fået en ny dronning i mit bistade! Dronningen havde været på sin – første og eneste – parringsflugt!

Dens undersåtter var stimlet sammen i forventning om dens snarlige ankomst, og for at hjælpe den hjem igen havde de samlet sig ved flyvesprækken for at udsende duftferomoner. Derfor de mange bier.

Hvem sagde Dronning Margrethe?

Arbejdere

ombinochbiodling1_arbetsbi

Bifamilien består næsten udelukkende af dronningens døtre – arbejderbierne. Der findes op til 60.000 individer i en bifamilie i juni måned.  Arbejderbiernes opgaver er bestemt af biens alder, og en arbejderbi bliver ca. 2 måneder gammel. Dens liv forløber nogenlunde sådan:

Den er æg i 3 døgn,

Larve i 6 døgn,

Puppe i 12 døgn.

Derefter er det slut med driverlivet, og dens liv forløber således:

Pudsebi, hvor den gør rent i bistadet og især i bicellerne. (3 døgn)

Ammebi, hvor den fodrer larver – og Dronningen. (6 døgn)

Byggebier, hvor de “sveder”  voks og laver det fantastiske bygningsværk, som bicellerne er. (9 døgn)

Vagtbier. Det er her, biens giftproduktion er på sit højeste. (3 døgn)

Fra de er 23 dage gamle og til de dør, samler de nektar. De dør efter ca 3 ugers hårdt arbejde,

(Efter Ditlev Bluhme/Henning Rasmussen)

Droner

ombinochbiodling2_dronare

 

EN DRONE I VAGT!

Ud over arbejderbierne findes der  nogle få hundrede droner – dvs. hanbier. De kommer af ubefrugtede æg og har tykkere kroppe og store øjne.  De lever et liv, som vi mænd kunne misunde dem: de spiser, sover og ser efter damer!  Deres eneste opgave er at befrugte en dronning – hvad dog kun enkelte af dem opnår.

 

 

I sensommeren  holder arbejderbierne op med at fodre dem og kort efter bliver de smidt ud af stadet til en sikker død! Så det er måske alligevel ikke så eftertragtelsesværdigt.

Dronen er dog meget vigtig i avlsarbejdet, og der findes flere dronestationer rundt om i Danmark! Fx på Livø.