Praktisk biavl

Rengøring af tavler

Efter honninghøst rengøres tavlerne således:

Skrab dem rene

Flamber dem med gasbrænder

Dyp dem i myre- eller eddikesyre 2 – 5%

 

Kloge ord om varroabehandling fra Ivan på Biforum omkring årsskiftet 2015/2016:

Man skal selvfølgelig ikke skille en bifamilie ad på denne årstid, hvis ikke der er en meget væsentlig grund til det det.
Når det er sagt, sker der altså ikke noget ved at løfte en af de yderste tavler op af kassen, for herefter forsigtigt at trække tavlerne fra hinanden, så man kan lave et hurtigt tjek af de midterste tavler i vinterklyngen. Det er jo ikke noget med at skille det hele ad, vende og dreje hver eneste tavle og tjekke hvad der er i bunden af cellerne. Bare et hurtigt tjek af om der er forseglet yngel eller ej.
Man gør naturligvis ikke den slags i koldt og råt vejr, men stjæler sig til at gøre det på en dag med en vis mildhed i luften.
Skulle det endelig koste lidt bier livet, kan disse være givet godt ud i sidste ende. Dette skal ses i perspektivet af, at en rettidig oxalsyre behandling ofte er afgørende for biernes trivsel fremover. At give oxalsyre for tidligt, mens der stadigvæk er forseglet yngel, er formålsløst. Omvendt skal man heller ikke vente ret længe ind i januar, før æglægningen starter igen. Set i det lys er det pokkers væsentligt, at man ved hvornår det er rette tid at behandle. Dette tidspunkt kan kun findes ved et hurtigt kig i nogle bifamilier rundt omkring, og bifamilien dør ikke af det 😉