Tilbage til Bi-dagbog

2015

21. november

Oxalsyrebehandling.

Brugte Bienenwohl. Alle fire familier har det godt med 2 som den største og 3 den mindste.

Varroaskuffe i 1 og 3.

Dermed “go’nat” til bierne. Vi ses næste år!

Har plantet en Havearalie.

2. oktober

Myresyrebehandling afsluttet i opst. og 3. Vægt af Apideaskuffe, opstabling 350 g (!), i 3 240 g.

Tilsat nye dronninger i opstablingsstadet og 3. Blå, fra Flemming Bech Thorsen.

Hverken Niels Jørgen eller jeg kunne finde dronningen i 3. Vi satte alligevel dronningen til, så må vi se, hvordan det går!

I opstablingsstadet var de lige så sure, som de plejer at være. Det bliver ikke bedre før primo maj, da vinterbierne – med sværmdronningens yngel -overlever til da.

Men jeg fandt dronningen og slog den ihjel – med fornøjelse!

24. september

Første uge af  myresyrebehandlingen er gået. Der var RIGTIG mange varroamider i skuffen!

.De fik en ny omgang som foreskrevet og beskrevet nedenfor.

3 vejer 30 kg og 2 vejer 33 kg.

17. september

Apidea

120 ml. 60% myresyre i opstablingstadet.

120 ml. 85% myresyre i trugstaderne.

Indstilling: 40 cm2 åbning.

Vægt af fordamperne er 360 g incl. myresyre.

Vægten skal tjekkes om en uge og fordamperen efterfyldes. Myresyren skal virke i 14 dage, hvorefter jeg skal sikre mig, at der er nok foder.

Grunden til forskellen i koncentration er, at myresyren bliver givet fra oven i opstablingstadet og fra neden i trugstaderne. Myresyren er tungere end luft, så der behøves ikke så stor koncentration, når pladen bliver lagt øverst.

Det var uhyre let at bruge Apidea-fordamperen. Dog synes jeg, de burde kunne komme lidt længere frem i trugstadet. Men jeg var bange for, at jeg ikke ville kunne trække dem ud, hvis jeg skubbede dem længere frem.

Der er vild uenighed om, hvornår man skal starte indvintringen. Jeg tror godt, jeg kan vente med sidste honningfratagning til medio august – 1. september.

Derefter 1 måneds fodring – 1 x om ugen á 4 – 5 kg. Så myresyre i 14 dage,  hvorefter det er 1.oktober og efterår. Det prøver jeg næste år!

Jeg er altså gået fra Ommersyssels blokbehandling med Bienenwohl, beskrevet 5. august. Det er der to grunde til:

For det første har Evy fundet ud af, at Bienenwohl ikke må gives samtidig med – eller før -, at der høstes honning. Det har jeg heller ikke gjort (!), men det fortæller vel, at det ikke er ugiftigt.

For det andet fortalte Klaus Langschwager i sit foredrag, at myresyren  virker på flere ting. Når det så samtidig er så let at give, som det er med Apidea, gørr jeg det!

 

Jeg har i øvrigt lagt mærke til, at naboens Have Aralie – “Fandens Spadserestok” – er helt levende af bier. Mon ikke jeg skal plante sådan en i stedet for valnøddetræet, som skranter noget?

Jeg har 10 fl. honning tilbage. Det er jo både godt og skidt!

En tilføjelse:

Evy skriver, at de slyngede sidste gang i går og altså først starter indvintringen nu!

og Klaus Langschwager skriver:

Jeg bruger altid 85% myresyre. 120 – 130 ml.
Åbningen er som ved Krämerplade: 4 cm2 pr.ramme.
Du kan roligt lægge plastik over.

14. september

Fodret færdigt, Opstablingsstadiet var proppet med foder, så de fik ikke mere. De er stadig skidesure!

10. september

De fik lidt ekstra foder. Det fik jeg dog ikke megen ros for af biernes fagforening. Især var bierne i opstablingsstadet sure. Det kan jeg nu godt forstå:

De havde lavet en masse vildbyg, som de omhyggeligt havde fyldt op med det foder, jeg havde givet dem. Men så placerer de desværre honningen et sted, hvor de ikke kan nå det til vinter. Så jeg fjernede det. (Vildbyggen var grunden til, at jeg ikke fjernede det 25. august, men mødet i bierfagruppen i aftes overbeviste mig om, at det skulle væk.)

Har bestilt 4 myresyrefordampere af mærket Apidea. Det blev kraftigt anbefalet af Klaus Langschwager ved det – i øvrigt meget hyggelige – bimøde, Marianne og jeg var til forleden på Fyn.

25. august

Fjernet foderet fra 1, 2 og 3. Tror at jeg skal nøjes med 4 – 8 huller i foderspanden næste år. Men det afhænger vel af så meget…

Vi skal på ferie til Holbæk Fjord fra i morgen. Vi bytter bolig. Det glæder vi os til!!

23. august

Tilsat foder. Der er rigtig mange bier i alle staderne.Og det er godt, selv om det føles lidt trist. For hovedparten af de bier, som nu er med til at holde varmen og bringe mad til bifamilien, de dør snart. Det er den yngel og de æg, som er under udvikling nu, som overlever til næste år.

Jeg så æg i 1, men der var også pukkelyngel, som jeg gav til hønsene. Alle trugstaderne er nu nede på 12 tavler. Så dronningen i 1 og 2.

I 1 var der store huller i yngellejet. Mon dronningen er i orden? Dronningen er fra dronningeavler Ivan Nielsen.

Jeg føler mig som en helt ekspert, når jeg læser, hvad jeg netop har skrevet : o)

 

21. august

Jeg har fjernet kunstfoderet. De var næsten færdige med at tage det ned, og de skal ikke tage foderet for hurtigt ned. Hvis bierne får for meget foder, fjerner de yngelen for at få plads til maden, som jo er den forsyning, de skal leve af gennem vinteren

Meningen er, at Dronningen skal blive ved med at lægge æg – og bisamfundet skal blive ved med at opfostre yngel – så længe som muligt.

Dette for at sikre en stærk familie næste år.

Så derfor får de en pause. Fodringen må gerne strække sig til ind i september (NJH).

Et passende antal huller  i foderspanden er 10 stk.

20. august

Rimeligt ro i lejren Men der er altså mange bier og meget yngel. Mon ikke det er for tidligt, jeg er startet indvintringen?? Og nu kommer det gode vejr. Men da jeg er begyndt at fodre, kan jeg jo ikke høste mere honning!

19. august

Bierne fik 3. gang Bienenwohl. Derefter var det jo blot at sætte foderspandene på igen. Men pludselig væltede der mindst 1 liter sukkervand ned i 2!!

ARGH!!!!

Jeg fik det meste skrabet ud på jorden. Derefter satte jeg et stykke tømmer under for at stille stadet på skrå, så resten kunne løbe ud. Så må vi se til det i morgen.

11. august

Øv, bierne har lavet en masse vildbyg og har fyldt det op med foderet! Det smager i hvert fald ikke af honning!

Nå, det fjernede jeg og gav dem Bienenwohl.

5. august

Indvintring og varroabehandling startet

Efter den sidste honningfratagning:

Fjern 1/3 – 1/4 af plasten over foderspanden (Apiinvert), så der er to – tre rækker med huller i låget.

Giv Bienenwohl og foder.

Vent 6 – 7 dage og tjek at de har taget  ca 6 liter foder ned. (En halv spand).

Derefter fjernes foderspanden, og der gives Bienenwohl.

Seks – syv dage herefter gives Bienenwohl for sidste gang og foderspanden sættes på igen.

Den bliver på, til bierne har tømt den.

De skal have halvanden spand i alt pr. familie!  (Lidt mindre, når rare Ole lader dem beholde noget af deres egen honning).

Behandlingen og fodringen skal strække sig over 21 dage. På den måde rammes varroamidens fulde cyklus og fodringen strækkes, så dronningen fortsætter æglægningen, som giver gode vinterbier.

(Efter Albert fra Ommersyssel Biavl).

Ommersyssel bruger kun Bienenwohl. Altså ingen myresyre. Jeg vil prøve det samme. Myresyren er god til at fjerne kalk og rust fx i wc’er…!

4. august

Sidste honningfratagning sammen med Stein. Det gav ca 40 kg. Høsten i år har således været på 58 kg. Ikke meget i forhold til sidste års 180 kg.

Grunden er dels den ringe sommer, men sikkert også, at bierne selv skal bygge tavlerne i honningmagasinerne. Jeg er nu meget godt tilfreds med metoden. Når jeg presser honningen er det er ren(!) fornøjelse at være fri for kunsttavler og tråd!

Jeg vil derfor fortsætte på denne måde, hvor jeg har kunsttavler i truget og ledere i honningmagasinet. Jeg tror på, at bierne trives med selv at skulle bygge,  jeg nyder at se deres kunstværk, og jeg nyder hvor let det er at presse honningtavlerne bagefter. Dette både fordi der ikke er tråde, men især fordi kunsttavlerne er mange gange tykkere, end de mesterværker, som bierne laver!!

1. august

Tilsat 3 liter æblemost til mjøden. Oechlevægt 0,70

28. juli

Startet mjød med 4,5 kg honning, sherrygær og 7 liter vand. Oechlevægt .80

24. juli

Eftersyn, koldt, blæsende og fugtigt.

Skønsmæssigt 25 kg. honning.

De fik lidt ekstra tavler i truget. Jeg fjernede et par gamle pollentavler. Så dronningen i 2. Rød/2013)

15. juli

Stein var her.

Vi fik mærket dronningen i opstablingsstadet! blå autolak. Den er fra i år – 2015.

Vi flyttede et par yngetavler op i honningmagasinet, hvor der ikke sker spor. til gengæld var der meget trangt i yngelmagasinet. Jeg har jo sat nogle yngeltavler fra de andre stader over til dette, for at give dem en god start.

I 1 og 2 flyttede vi et par yngeltavler op i magasinet og flyttede lidt rundt på det, så yngelen er samlet foran. Nu har alle staderne friske tavler.

I 3 er de nye tavler godt nok placeret bagerst, men mon ikke det går….

10. juli

Dette var den store dag!

Jeg skulle høste årets første honning!

Jeg skulle afprøve mit nye udstyr for første gang!

Det positive først: Udstyret fungerede perfekt! Både pressen, udskærebordet og den forbedrede fejefix!

Men der var kun knap 15 kg honning.

Jeg laver en billedserie senere!

Stein var her. Det var rigtigt hyggeligt!!

8. juli

Rengjort presse mv.

Klargjort birummet til presning på fredag.

2. juli

Da jeg regner med at høste honning på fredag, ville jeg tjekke, om alt er vel.

Det er det!

I 1 så jeg den fine dronning mærket med grønt. Den er fra 2014.

I 2 kunne jeg ikke se dronningen. Men der var – vist – nogle gamle dronningeceller. Da der var æg, yngel og forseglede celler, må det være ok.

I 3 så jeg æg i varroatavlen, som jeg lod sidde.

I opstablingsstadet var alt roligt. De fik en yngeltavle fra 1 og en pollentavle fra 2 plus honningmagasin.

Alle bierne er rolige og flyver ikke op, når jeg ser til dem.

1. juli

Erfagruppen besøgte Flemming i aftes. Rigtig hyggeligt med hjemmebag og dejlig honning. Flemming har problemer med en af familierne, som er kæmpestor og meget aggressiv.

29. juni

Efter snak med Evy i går, syntes jeg, der skulle tjekkes for sværmceller. I 1 var der ingen og godt med nye tavler i truget. Der er godt med honning i det forreste honningmagasin. I 2 var der ikke megen honning, heller ingen sværmceller. Men i opstablingsstadet havde bierne lavet vildbyg under taget grundet pladsmangel. De fik fem ekstra tavler, så der nu er fyldt op.

28. juni

Fik en sværmfamilie af Jens og Evy. Har givet dem en god fodertavle. De sidder på 5 tavler.

26. juni

Jeg har ikke været i bierne siden den 6. juni grundet kursus og det kolde vejr. Men nu er der gået næsten tre uger siden varroatavlerne blev tilset, så det var på høje tid.

I 3 var varroatavlerne udbyggede, men der var hverken æg, yngel eller forseglet yngel. ØV.

Dronningen var heller ikke smuttet op i honningmagasinerne. ØV-ØV.

Jeg så ingen dronningeceller, ØV-ØV-ØV.

Næsten ingen honning, ØV-ØV-ØV-ØV.

Jeg satte en tavle med åben yngel og æg fra 1 ned til dem samt en tavle med forseglet yngel – begge med påsiddende bierl. Dette også fordi, der var trængsel i 1. Men må da vist spørge en, der er klogere end mig. Dem er der jo en del af!

Alt vel i 1 og 2. Men ikke ret meget honning, så jeg venter. Nu er varmen på vej, men blomstringen er ved at aftage.

Nå, nu har jeg talt med Niels Jørgen: jeg har gjort det rigtige. Bortset fra at der ikke burde have været bier med. På denne side af Sct. Hans  kan det medføre slagsmål. Tænk, at bierne kender kalenderen…Seriøst er det fordi, bierne har toppet og er ved at indstille sig på, at sæsonen snart er ovre. Så skal der ikke rodes for meget i geledderne.

Niels Jørgen mente nu, at der var en god chance for, at dronningen er der. Men der sker ikke spor ved at tilsætte en tavle med æg osv. Hvis de mangler en dronning har de noget at arbejde med. Hvis ikke går de bare ind i “dagligdagen”. NJ fortalte også, at det ikke er altid, varroatavlen bliver brugt, og at det er ved at være slut med at bruge varroatavler. Det bliver hønsene kede af!

Nu kommer varmen, og NJ fortalte, at de sagtens kan nå at producere honning. Men dette år er det ringeste, han har oplevet!

 

Og så har jeg – igen – glemt at få al bimateriellet ind. Så der er 20.000 bier foran hoveddøren!

24. juni

Så har jeg fået mit nye tilbehør til Kærby Grundejerforenings frugtpresse, som jeg jo opbevarer og udlejer – i frugtsæsonen. Det skulle gerne betyde, at jeg kan bruge frugtpressen til honningpresse.

Det er fristende at prøve den i kommende weekend, men der er stadig ikke fyldt op med honning, så…

23. juni

Er på kursus – og vejret er koldt og blæsende. Bierne har ikke lavet meget honning i de forløbne to uger. Men nu skulle min nye honningpresse være klar. Den står til afhentning i morgen. Pris: 24 Royal Pilsner…

Der kan jo gå 3 uger mellem tømninger/kontrol af varroatavlen og i et trugstade er der mere plads – 16 – 18 tavler – end der er i opstablingsstadet. Jeg plejer jo at lade bierne passe sig selv i “truget” – stueetagen. Så mon ikke de kan klare sig til på lørdag?

Vil se vejrudsigten.

Var til jobsamtale i dag…

6. juni

Vi skal jo til Barcelona i morgen, så jeg havde besluttet mig for et ekstra grundigt eftersyn.

Tilsyneladende alt vel i 1. Der er honning i det bagerste magasin, nogenlunde gang i dronetavlen og godt med forseglet yngel og enkelte åbne yngelceller. Men jeg kunne ikke se æg – eller Dronningen. Mon jeg er ved at få grå stær?

I 2 så jeg Dronningen, som er rød. Der var overhovedet ingen honning. Det skyldes måske, at der endnu ikke er ret mange trækbier. Familien var jo svag. Men der er masser af bier og ca.10 yngeltavler. Jeg tog to yngeltavler, satte dem op i det bagerste honningmagasin og satte to kunsttavler ned i truget . Jeg tog også to honningtavler fra 1 og satte dem i det bagerste magasin. Så ka’ de lær’ det, ka’ de!

I 3 var der ingen i æg eller yngel i dronetavlen. Jeg så ingen æg eller Dronning. Til gengæld så jeg en enkelt forseglet dronningecelle i truget, som jeg besluttede at lade sidde.

Der er god aktivitet ved flyvesprækken i alle tre familier, og der bliver slæbt masser af pollen ind.

Hønsene fik dronetavlerne. Det kan direkte ses på deres foderspand: de spiser meget mindre hønsefoder, når de får droner – og hakket grønkål.

31. maj

Dejligt vejr og da der var RITIG mange bier i luften, besluttede jeg mig for at kigge til dem. Det var dog mest “flyveøvelser”, de lavede. Der var altså ikke så mange yngeltavler, som jeg havde regnet med. Jeg tog dog to forseglede tavler fra 1 og satte over i 2. Jeg satte også magasiner på 2, selv om det vist er lige tidligt nok.

Der er i øvrigt mest gang i honningindsamling i 1. Det er jo den familie, som Niels Jørgen kom med. Det er også den familie, som har fået lov at lave det hele selv! Og jeg har ikke trukket yngeltavler op…

Ordnet varroatavler.

28. maj

Så er de endelig begyndt at placere honning i magasinerne! Stadig koldt og blæsende, men langtidsvejrudsigten lover godt vejr. – ligeså snart vi tager til Barcelona.

26. maj

Ordnet varroatavler og fjernet de sidste fodertavler fra 3. Tilsat tre stk. tavler bag pollentavlen. Nu forstår jeg systemet!! “Det var også på tide, hr. Fastrup…”

Der er stadig ingen gang i magasinerne i 1 og 3, men bierne flyver ivrigt, så mon ikke det kommer?

Dronetavlerne i 1 og 3 er nu flyttet tilbage, så jeg kun skal løfte det bagerste magasin. (Dette betyder jo også, at der er mere yngel, end sidst jeg tilså dem!)

2 er stadig bagefter, men nu med 12 tavler, hvor der er bier på de ti.

Det er koldt og blæsende. Hvis jeg var bi, ville jeg nok heller ikke samle honning. Men æbletræerne er ved at afblomstre. Mon de er ordentlig bestøvede?

19. maj

Bierne er stadig ikke begyndt at bygge i magasinerne, så efter forslag på Biforum har jeg trukket en enkelt yngeltavle op i honningmagasinet i 3.

Lidt husflidsarbejde, så min bidragt er i orden!

18. maj

Der var en “frygtelig” masse bier i 2, så jeg lindede lidt på låget. Der var ved at være godt fyldt op, så jeg har fyldt truget med tavler. Det blev en blanding af kunsttavler og jomfrutavler. Der var godt med æg, forseglet og åben yngel, og der var også æg i dronetavlen.

I 1 var der ingen æg i dronetavlen, men fire yngeltavler.

I 3 var der fuld knald på. Mærkeligt nok er aktiviteten ved flyvesprækken størst i 1, men der er flest bier og mest yngel i 3…

Der var ikke forseglet yngel i nogle af dronetavlerne, så jeg lod dem stå. Dog flyttede jeg dr. tavlen lidt frem i 1, så den nu er helt oppe ad yngellejet. De står således under det forreste magasin.

Lynlåsen er gået i stykker i min bidragt :o(

17. maj

Jeg var i tvivl, om alt var som det skulle være i 1 og 3, da de ikke er begyndt med at “lave noget” i magasinerne. Jeg har derfor spurgt på Biforum. Der er kommet det svar, at bierne tøver med at gå i gang netop når de ikke har kunsttavler, men selv skal opbygge hele tavlen fra grunden. Og det er jo netop dét, som jeg gerne vil have dem ti, så alt vel:O

,

11. maj

Ingen aktivitet på dronetavlen i 2. De har stadig en fodertavle og lidt Apifonda og 8 tavler Jeg  forstærkede den med to forseglede yngeltavler fra 3 og flyttede dronetavlen lidt frem, så den er i kontakt med yngellejet. Familien skal nok komme!

Dronetavler tømt for forseglet yngel i 1 og 3.

Magasiner påsat  i 1 og 3.

Der er rigtig fart på i 1 og 3. Og solid fremgang i 3, som nu er stærkere end Niels Jørgens:) Bierne var faktisk godt i gang med den bagerste tavle, så det var på høje tid, at jeg fik påsat magasin.

 

Hønsene fandt hurtigt ud af at droneyngel smager godt. De kvitterede med 6 æg. Godt gået af fem høns…

27. april

Satte et par tavler til i 1 og 3. Der var æg i dronetavlen i 3.

Dronetavle isat i1 og 3

23. april

Niels Jørgen kom med en ny familie, som vi i fællesskab indlogerede i 1.

Allerede efter en god time så jeg den første bi komme hjem med pollen, så de er hurtigt faldet til. Familien i 2 er meget svag, men da vi fandt dronningen – som var mærket rød – syntes Niels Jørgen, at jeg skulle prøve at se, om familien kunne komme sig. Den skal ikke forstærkes før medio maj. Der var stadig masser af døde bier i bunden, så enten havde jeg ikke ryddet ordentlig op, eller også dør familien.

3, som jeg jo var stolt af, er ikke nær så stærk, som den nye familie…

 

21. april

Besøg af Sten. Ryddet op i 2 og 3.

Der er MASSER af liv i 3. Vi fulgte Ditlev Bluhmes gennemgang af “Det Tilbundsgående Eftersyn”. Stein var styrmand og gennemgik tjeklisten, som jeg så fulgte. Han er uddannet pilot og kan godt lide tjeklister. Og det var faktisk rigtig godt! Jeg er jo stadig nybegynder!

Der var fire tavler med forseglet yngel i 3. Der blev fyldt op med en enkelt jomfrutavle og fem-seks kunsttavler,. De har nu to fodertaver, som blev placeret bagerst. Jeg så ingen larver og ingen æg.

(Jeg skulle nok have taget en tavle med forseglet yngel fra 3 og have sat den over i 2!)

Bierne havde ryddet rigtig pænt op i 3. Der var kun lidt smulder fra voksen – og ingen døde bier-  i bunden.

Suppleret med tavler i 2. Ryddet bunden for døde bier – og der var mange! De har stadig lidt Apifonda.

Dronetavler isat i 2 og 3.

Vi tog fire fodertavler fra, som jeg efterfølgende skar ud. Jeg regner jo med at genbruge dem efter presning og kogning. Nu har jeg en hel tønde med fraskær. Jeg har jo fodret med Apifonda. Bierne spiser det samtidig med, der er masser af foder i tavlerne…???

Mælkebøtterne er netop begyndt at blomstre. Det betyder, at der skal magasin på. Men jeg venter nu til Niels Jørgen kommer – på torsdag.

Bagefter øl – og frokost!

28. marts

Har aftalt med Niels Jørgen Hedegaard, at jeg køber en småfamilie af ham om ca tre uger. Den skal forstærke familien i 2, som er meget svag.

Jeg har afvasket 1 i grundrens og Rodalon. Derefter flamberet det med gasbrænderen. Nu skal det males.

25. marts

Øv. der har været bugløb i stade 1.

Alle bierne er døde. Niels Jørgen er sikker på, at dronningen er død. Så går bisamfundet til grunde.

Så nu er der kun liv i 2 og 3 . Og der er ikke megen gang i 2. Men der er fuld gang i 3.

Jeg har brugt hele dagen på at gøre rent i bistadet. Bierne havde næsten ikke spist noget, så jeg har skåret nogle af tavlerne med foder ud. Det vil jeg koge og genbruge.

Flemming har foreslået, at vi laver en bigruppe. Jeg har inviteret til den 6. maj. Der er inviteret 5 + Flemming og mig.

Ny sæson truer :o)

Bierne har været ude og lufte sig. Det er meget mildt, så bierne er rastløse. Der er ikke megen mad/nektar til dem nu, så de fik Apifonda.

Bierne kan sandsynligvis hente pollen, som de skal bruge til opdræt af larverne. Der er ikke meget liv i “højhuset”.

Jeg har lavet et arbejdsbord til nemmere udskæring af tavlerne og har bestilt et nyt sæt til min presse.