Tilbage til Bi-dagbog

2014

Ny sæson truer :o)

Bierne har været ude og lufte sig. Det er meget mildt, så bierne er rastløse. Der er ikke megen mad/nektar til dem nu, så de fik Apifonda.

Bierne kan sandsynligvis hente pollen, som de skal bruge til opdræt af larverne. Der er ikke meget liv i “højhuset”.

34 bistik

Ja, så var det bierne, som fik de sidste stik sat ind.

Jeg har jo Mariannes bidragt på, når Stein er her. Og den er lige det korteste. Bierne i 1 var i krigshumør og ville ikke finde sig i, at vi kom og rodede ved dem.

Stein blev heldigvis ikke stukket, men bierne fandt mine ankler utildækkede og gik til angreb! En omhyggelig optælling viste 34 stik!

Nå, et par øl og snaps hjalp på humøret – og nu er der kun oxalsyrebehandling tilbage.

Samt indkøb af et par gummistøvler…

Det sjove/mærkelige er, at jeg havde haft bihulebetændelse i en uge. Det har jeg jævnligt, og det plejer at trække ud! Det er ikke mærkeligt.

Men dagen efter de 34 bistik var bihulebetændelsen væk!

Før Schweiz

Vi tager på ferie i 14 dage til Schweiz. Bytter bolig for 10.gang! Kiggede lige til bierne. Der er lidt forseglet honning – 2-3 stykker i hver trugstade og godt med tomme kunsttavler. Så jeg lukkede og venter til vi kommer hjem med at gøre vinterklar.

Storm!

Grundet den annoncerede storm tøjrede jeg parcelhuset i aftes: jeg placerede et jordbor på den ene side og borede et anker fast i betonmuren på den anden side. Så var det blot at sætte elektrikerkabel (1,5 kvadrat) over og fæstne med bardunstrammer.

Jeg mente, det var nødvendigt at fastgøre det, da det jo ikke vejer ret meget, efter at det er blevet tømt for honning.

Torsdag den 8. august

I aftes blev jeg næsten færdig med at presse. I dag gjorde jeg højhuset til et parcelhus. Altså gjort det vinterklart, idet stadet nu er nede på et magasin. Fandt stadig ikke dronningen, men håber den klarede det! Bierne var synlig utilfredse med, at jeg stjal 6 tavler med honning samt nogle pollentavler.

Jeg så tre-fire bier, som angreb en gedehams. Der var en af bierne, som meget ihærdigt prøvede at placere sin brod i hvepsen, mens de andre tilsyneladende fastholdt gedehamsen. Uhyggeligt og fascinerende!

Mon ikke det har givet 30 kg honning på de fire biboer? I så fald har de til dato produceret 180 kg honning – til os! Når man tænker på, at der går 7/8 af den indsamlede nektar til biboet, er det imponerende!

Nu mangler der blot rengøring og at komme honningen på flasker.

7. august

Jeg havde besøg af Stein og havde besluttet, at han selv måtte arbejde med bierne. Han kom hen til mig ret hurtigt og bad mig kigge. Jeg havde udtrykkeligt sagt, at han skulle selv og lade som om, jeg var i udlandet. Men som Stein sagde: “Jeg ved godt, at du er i Schweiz, men du skal altså komme og kigge”…

To af staderne var STOPPET med honning og bier. Vi tog 21 tavler fra og i morgen skal jeg se til højhuset!

31. juli

Jeg har fundet æg og korrekt forseglet yngel i “højhuset”. Alt er således, som det skal være! Jeg har fjernet en etage, så højhuset nu kun er etagére. Næste etape er at få huset til at blive et etplanshus.

Alt vel i  1, 2 og 3. Tømte varroatavle i 2 og 3.

Bierne er ved at gå til ro! Der bliver stadig fløjet ivrigt, men de samler ikke alverden ind, som du kan se på biavl.dk. De skal derfor ikke tilses så ofte, som tidligere. Varroatavlerne skal ikke tømmes mere. Det er hønsene kede af!

Arbejdsbeskrivelse 29. juli

Vi skal forberede vinteren! Bierne skal lave deres egen vinterforråd. Dertil skal de have mellem 10 og 14 tavler med honning pr stade. Det er ca. 20 kg.

Vi skal se, at de har det godt, men det kan vi nu høre.

Dronetavlen afsluttes.

Højhuset

 

Ovenstående var planen; I praksis lavede Stein og jeg ikke meget!

Pukkelyngel i højhuset

ØV: der er pukkelyngel i højhuset! Der er altså ingen dronning, men en arbejderbi er blevet udnævnt til nøddronning. Den er ikke parret, og kan kun lave droner. Men der er da lidt honning, så…

Ordnet varroatavler i 1-3

Besøg af Flemming

Det banker på døren, og HALLO står min bikammerat Flemming der: “Hvad er det du vil vide om opstabling?”.

Og nu er jeg faktisk meget klogere!

46 kg honning

Presset 46 kg incl. det vi høstede 1. 7. , Stein var her. Vi fandt desværre ikke dronningen i højhuset. Vi havde ellers farve mmm.  Men der var da larver mv, så mon ikke alt er i orden…? Bienenwohl. I alt 46 kg honning – denne gang!

1, 2 og 3: Varroatavle.

Bierne trækker på hjulkrone, kulsukker og ?

20 kg honning

Høstet ca 20 kg honning. Ordnet varroatavle.

En dronnings fødsel

Fundet en dronningecelle i “højhuset”. Derefter lukkede vi pænt og gik videre til de andre. Pæn plads. Nøjedes med at ordne vaarroatavlerne. (Stein var her).

Bienenwohl i højhuset 1. gang. Næste gang er d. 5. 7. og sidste gang er 15. juli

Hyggelig frokost

23. 6.

Stein bestod!

Voks

Renset voks. Tilsat nyt gær og honning til mjøden

15 kg honning

Presset 15 kg honning

Bierne trækker på…

…storkenæb, havehortensia, honningurt.

48 flasker

Tappet 48 fl. á 350 g + 2 glas á 450 g i alt 17.7 kg. RENGØRING!!

Presset honning

Presset honning – og spildte 3 liter på gulvet!    Men det gav da 20 kg. Og det  som Ole spildte på gulvet, blev selvfølgelig blev smidt ud. Men rengøringen…:o(

Besøg og hjælp af Stein.

Besøg og hjælp af Stein.

Ole og Stein var til biaften i aftes og fik nogle fiduser: hvis der er meget trængsel tages yngeltavler fra, og der sættes kunsttavler pr. 2. – 3. tavle.

Desuden bør kunsttavler sættes fast, så ”luften” er foroven. Det er jo temmelig meget i modstrid med Oles forsøg med at samle rammerne uden tråd. Nu er der sat to tavler uden tråd til.

Æg og en masse yngeltavler sat i opstablingsstadet. Det er faktisk 20 tavler, der blev flyttet fra 1, 2 og 3 til ”højhuset”, som nu er på tre etager. Vi satte kun nye tavler i truget og tog tre honningtavler fra magasinerne.

Brugt 2½ time!

Alle dronninger fundet – på rette plads!

Taget honning fra

Taget honning fra. Stein kommer på onsdag og hjælper med presningen.

Men nu er der igen en dronning forsvundet!

3 dronninger havde forvildet sig op i honningmagasinerne

Nå, alle tre dronninger have forvildet sig op i honningmagasinerne, hvor de ikke har noget at lave. De kom ned på plads i det nederste rum, hvor de jo skal lægge æg.

På trods af vores modstand mod opstablingsstaderne blev der startet en ny familie i “højhuset”.

Stein hjælper

Desværre er Ole handikappet i øjeblikket, da han blev opereret i skulderen i december 2013. Det er ikke i orden endnu, så vi får en ven til at hjælpe os. Det er Stein, vi ser på billederne.

Ingen dronning fundet

Trods hjælp fra Stein lykkedes det ikke at finde én eneste dronning!

Til gengæld fik vi 16 kg honning!

Hjælp fra Stein. Dronefratagning. Megen aktivitet i 1 og 3 – til og med fjerdesidste tavle, normal aktivitet i 2. Sat 1 forseglet tavle op i magasinerne i 1 og 3. Glemte at fjerne de sidste gamle pollentavler. Pressede det sidste honning og brugte det til marmelade: Solbær-ribsmarmelade med honning. 2.7 kg solbær,1.7 kg ribs og 3.6 kg honning og 1 kg sukker.

Hentet drejede træmodeller til vokslys fra Håndværkerhuset.

 

Forstærket 1 med bier fra 3

Forstærket 1 med bier fra 3. Sat magasin på i 1 og 3. (For tidligt efter Aalborg Biavlers mening).

Bienenwohl og dronetavle

Bienenwohl og dronetavle.

Blokbehandling med Bienenwohl startet

Blokbehandling med Bienenwohl startet. Bør være sket ca. 3 uger tidligere a.h.t. honningmagasin (Alfred).

Startet mjød med honning som havde for høj vandprocent til konsum.

————-